Những câu hỏi lý thú nhất – Quyển 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những câu hỏi lý thú nhất – Quyển 3
  • Mã ISBN: 978-604-978-194-0
  • Tác giả: Ngô Thị Thúy Hồng (Biên soạn); Vnbooks (Minh họa)
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Trần Thị Mai Lan
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS, số nhà 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Nơi in: Cty CP In&TM Á Phi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Những câu hỏi lý thú nhất – Quyển 3

Về tác giả: Ngô Thị Thúy Hồng (Biên soạn); Vnbooks (Minh họa)

Tìm mua sách nếu có bán: