Những chiếc xe hiệp sĩ: Xe đầu kéo được việc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những chiếc xe hiệp sĩ: Xe đầu kéo được việc
  • Mã ISBN: 978-604-2-18004-7
  • Tác giả: Lời: Mijika – Tranh: TianYing
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CT phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/06/2020

Thông tin về sách: Những chiếc xe hiệp sĩ: Xe đầu kéo được việc

Về tác giả: Lời: Mijika – Tranh: TianYing

Tìm mua sách nếu có bán: