Những công trình nghiên cứu về Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những công trình nghiên cứu về Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ
  • Mã ISBN: 978-604-77-7057-1
  • Tác giả: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam – 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP sản xuất thương mại Ngọc Châu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Những công trình nghiên cứu về Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Về tác giả: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: