Những cuộc chu du của Tí Ếch

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những cuộc chu du của Tí Ếch
  • Mã ISBN: 978-604-2-15360-7
  • Tác giả: Jakob Martin Strid
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&TMDV Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Những cuộc chu du của Tí Ếch

Về tác giả: Jakob Martin Strid

Tìm mua sách nếu có bán: