Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong vùng văn hóa xứ Nghệ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong vùng văn hóa xứ Nghệ
  • Mã ISBN: 978-604-923-494-1
  • Tác giả: Đào Khang
  • Nhà xuất bản: Đại học Vinh
  • Biên tập viên: Cao Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in Tổng hợp Cầu Giấy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Những khác biệt về đặc điểm tự nhiên và nhân văn giữa Nghệ An và Hà Tĩnh trong vùng văn hóa xứ Nghệ

Về tác giả: Đào Khang

Tìm mua sách nếu có bán: