NHỮNG KHÚC RU TÔI

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NHỮNG KHÚC RU TÔI
  • Mã ISBN: 978-604-68-6431-8
  • Tác giả: NGÔ VĂN CƯ
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Phượng
  • Đối tác liên kết: Phạm Kim Sơn: 1A/2 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn, Bình Định
  • Nơi in: Cty CP in – PHS và TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: NHỮNG KHÚC RU TÔI

Về tác giả: NGÔ VĂN CƯ

Tìm mua sách nếu có bán: