Những loại bọ phá kỷ lục: Côn trùng có cánh – Chuồn chuồn tài ba, ong tháo vát và bướm khổng lồ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những loại bọ phá kỷ lục: Côn trùng có cánh – Chuồn chuồn tài ba, ong tháo vát và bướm khổng lồ
  • Mã ISBN: 978-604-1-15964-8
  • Tác giả: Matt Turner, Santiago Calle minh họa
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Võ Thị Ngọc Phượng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Những loại bọ phá kỷ lục: Côn trùng có cánh – Chuồn chuồn tài ba, ong tháo vát và bướm khổng lồ

Về tác giả: Matt Turner, Santiago Calle minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: