Những loài ốc (Mollusca: Gastropoda) phổ biến ở ven biển, ven đảo Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những loài ốc (Mollusca: Gastropoda) phổ biến ở ven biển, ven đảo Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-913-941-3
  • Tác giả: ĐỗVănTứ (cb), Lê Hùng Anh, Takenori Sasaki
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Vĩnh; Lê Phi Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP khoa học và công nghệ Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Những loài ốc (Mollusca: Gastropoda) phổ biến ở ven biển, ven đảo Việt Nam

Về tác giả: ĐỗVănTứ (cb), Lê Hùng Anh, Takenori Sasaki

Tìm mua sách nếu có bán: