Những năm tháng không thể nào quên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những năm tháng không thể nào quên
  • Mã ISBN: 978-604-964-289-0
  • Tác giả: Tô Huy Vấn
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Nguyễn Dương Đức; Phạm Thị Hằng; Phạm Ngọc Chi
  • Đối tác liên kết: Tô Huy Vấn, TP Vinh, Nghệ An
  • Nơi in: Cty CP in Nghệ An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: Những năm tháng không thể nào quên

Về tác giả: Tô Huy Vấn

Tìm mua sách nếu có bán: