Những người khốn khổ – Les Miserables Let’s Enjoy Masterpieces! Audio CD Included 800 words

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những người khốn khổ – Les Miserables Let’s Enjoy Masterpieces! Audio CD Included 800 words
  • Mã ISBN: 978-604-58-9017-2
  • Tác giả: Anna Paik, Michael Yancey, written by Victor Hugo – retold by Michael Robert Bradie – illustrated by An Ji-yeon – recorded by Christopher Hughes
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hải Âu
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH SXTMDV Kim Bảo
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: Những người khốn khổ – Les Miserables Let’s Enjoy Masterpieces! Audio CD Included 800 words

Về tác giả: Anna Paik, Michael Yancey, written by Victor Hugo – retold by Michael Robert Bradie – illustrated by An Ji-yeon – recorded by Christopher Hughes

Tìm mua sách nếu có bán: