Những người khốn khổ – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những người khốn khổ – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9895-57-9
  • Tác giả: Victor Hugo
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và truyền thông Trí Việt, 28 ngõ 79 phố Thái Thịnh, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: Những người khốn khổ – tập 1

Về tác giả: Victor Hugo

Tìm mua sách nếu có bán: