Những ô cửa sắc màu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những ô cửa sắc màu
  • Mã ISBN: 978-604-56-7582-3
  • Tác giả: Trần Nguyên Hạnh
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Ngân
  • Đối tác liên kết: Lk với tác giả Trần Nguyên Hạnh – Đà Nẵng
  • Nơi in: Cty in – PHS và TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Những ô cửa sắc màu

Về tác giả: Trần Nguyên Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: