Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh
  • Mã ISBN: 978-604-932-565-6
  • Tác giả: Vũ Dương Thúy Ngà
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Phan Thị Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Tân Việt. Số 478 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh

Về tác giả: Vũ Dương Thúy Ngà

Tìm mua sách nếu có bán: