Những tinh cầu trôi dạt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những tinh cầu trôi dạt
  • Mã ISBN: 978-604-88-8355-3
  • Tác giả: Black Cross, Đỗ Bích Ngọc, Kasau, Nachi
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty Skybooks Việt Nam
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Những tinh cầu trôi dạt

Về tác giả: Black Cross, Đỗ Bích Ngọc, Kasau, Nachi

Tìm mua sách nếu có bán: