Những truyện hay viết cho thiếu nhi – CHÂU Á

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những truyện hay viết cho thiếu nhi – CHÂU Á
  • Mã ISBN: 978-604-2-18363-5
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Những truyện hay viết cho thiếu nhi – CHÂU Á

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: