Những truyện hay viết cho thiếu nhi – VÕ QuẢNG

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những truyện hay viết cho thiếu nhi – VÕ QuẢNG
  • Mã ISBN: 978-604-2-15514-4
  • Tác giả: Võ Quảng
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Những truyện hay viết cho thiếu nhi – VÕ QuẢNG

Về tác giả: Võ Quảng

Tìm mua sách nếu có bán: