Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Vũ Hùng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Vũ Hùng
  • Mã ISBN: 978-604-2-16511-2
  • Tác giả: Vũ Hùng
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đoàn Thị Mỹ Phương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Những truyện hay viết cho thiếu nhi – Vũ Hùng

Về tác giả: Vũ Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: