Những truyện ngụ ngôn hay nhất của Aesop

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những truyện ngụ ngôn hay nhất của Aesop
  • Mã ISBN: 978-604-2-18404-5
  • Tác giả: Blanche Winder
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm HN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/04/2020

Thông tin về sách: Những truyện ngụ ngôn hay nhất của Aesop

Về tác giả: Blanche Winder

Tìm mua sách nếu có bán: