Niềm vui từ màu nước (The Joy of Watercolor) (40 bài tập dễ thương để luyện vẽ thế giới quanh bạn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Niềm vui từ màu nước (The Joy of Watercolor) (40 bài tập dễ thương để luyện vẽ thế giới quanh bạn)
  • Mã ISBN: 978-604-88-8934-0
  • Tác giả: Emma Block
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng – 110D Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In&DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Niềm vui từ màu nước (The Joy of Watercolor) (40 bài tập dễ thương để luyện vẽ thế giới quanh bạn)

Về tác giả: Emma Block

Tìm mua sách nếu có bán: