NIHONGO O HAYAKUSHUTOKUSURU TAME NO HOUHOU 日本語を早く取得するための方法 CHINH PHỤC TIẾNG NHẬT やさしいひらがな • カタカナ Tập viết chữ HIRAGANA và KATAKANA

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NIHONGO O HAYAKUSHUTOKUSURU TAME NO HOUHOU 日本語を早く取得するための方法 CHINH PHỤC TIẾNG NHẬT やさしいひらがな • カタカナ Tập viết chữ HIRAGANA và KATAKANA
  • Mã ISBN: 978-604-88-9564-8
  • Tác giả: Kozakura (Biên soạn) Hồng Nhung (Hiệu đính)
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết: CÔNG TY CỔ PHẦN SANCA GROUP – Địa chỉ: số 11, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Đầu tư in Thiên Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: NIHONGO O HAYAKUSHUTOKUSURU TAME NO HOUHOU 日本語を早く取得するための方法 CHINH PHỤC TIẾNG NHẬT やさしいひらがな • カタカナ Tập viết chữ HIRAGANA và KATAKANA

Về tác giả: Kozakura (Biên soạn) Hồng Nhung (Hiệu đính)

Tìm mua sách nếu có bán: