Níu thu vào mộng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Níu thu vào mộng
  • Mã ISBN: 978-604-68-5858-4
  • Tác giả: Trăng Khuyết
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Hoàng Tân
  • Đối tác liên kết: Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương: 52 Bạch Đằng, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Nơi in: Nhà in Thành Công
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/01/2020

Thông tin về sách: Níu thu vào mộng

Về tác giả: Trăng Khuyết

Tìm mua sách nếu có bán: