NNO ( Nourishing night oil) – Một bước khóa ẩm kỳ diệu từ thiên nhiên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NNO ( Nourishing night oil) – Một bước khóa ẩm kỳ diệu từ thiên nhiên
  • Mã ISBN: 978-604-66-4209-1
  • Tác giả: Mega
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Mega Lifesciences ( Việt Nam); Tòa nhà Etown, 364 đường Cộng Hòa Phường 13 , Quận Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in DV Minh Minh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: NNO ( Nourishing night oil) – Một bước khóa ẩm kỳ diệu từ thiên nhiên

Về tác giả: Mega

Tìm mua sách nếu có bán: