Nối đuôi nhau đến vô cùng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nối đuôi nhau đến vô cùng
  • Mã ISBN: 978-604-977-015-9
  • Tác giả: Nguyễn Hải Việt
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với Công ty TNHH Phan Lệ & Friends (Phanbook). – Đc: A1-06.04 – Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, quận 4, Tp. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH TKMT & TH Huynh đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Nối đuôi nhau đến vô cùng

Về tác giả: Nguyễn Hải Việt

Tìm mua sách nếu có bán: