Nơi gió bay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nơi gió bay
  • Mã ISBN: 978-604-88-8619-6
  • Tác giả: Nguyễn Phan Hách
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Nơi gió bay

Về tác giả: Nguyễn Phan Hách

Tìm mua sách nếu có bán: