Nội soi tai mũi họng kỹ năng khám và chẩn đoán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nội soi tai mũi họng kỹ năng khám và chẩn đoán
  • Mã ISBN: 978-604-66-4189-6
  • Tác giả: Bác sỹ. TS. PGS. Cao Minh Thành – Bác sỹ.TS.PGS. Nguyễn Quang Trung- Trường đại học Y Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Bộ môn tai mũi họng – Trường đại học Y Hà nội; 1A Tôn Thất Tùng, HN
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/06/2020

Thông tin về sách: Nội soi tai mũi họng kỹ năng khám và chẩn đoán

Về tác giả: Bác sỹ. TS. PGS. Cao Minh Thành – Bác sỹ.TS.PGS. Nguyễn Quang Trung- Trường đại học Y Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: