Nói với tuổi 20

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nói với tuổi 20
  • Mã ISBN: 978-604-89-9448-8
  • Tác giả: Thích Nhất Hạnh
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (940 đường Ba Tháng hai, Q11, TPHCM)
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Nói với tuổi 20

Về tác giả: Thích Nhất Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: