Nông nghiệp xanh, sạch – Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nông nghiệp xanh, sạch – Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ
  • Mã ISBN: 978-604-55-4862-2
  • Tác giả: Lê Ninh chủ biên
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Quốc Tuấn
  • Đối tác liên kết: Cty CP Tri Thức Văn Hóa Sách Việt Nam (VINABOOK JSC); 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Nông nghiệp xanh, sạch – Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ

Về tác giả: Lê Ninh chủ biên

Tìm mua sách nếu có bán: