Nozaki & Truyện tranh thiếu nữ 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nozaki & Truyện tranh thiếu nữ 10
  • Mã ISBN: 978-604-89-6924-0
  • Tác giả: Tsubaki Izumi
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Mai
  • Đối tác liên kết: Cty CP Sách IPM: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In&DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Nozaki & Truyện tranh thiếu nữ 10

Về tác giả: Tsubaki Izumi

Tìm mua sách nếu có bán: