Nữ doanh nhân – Business woman (Sống với mục đích trong kinh doanh – Fall Fashion & Beauty Play up!)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nữ doanh nhân – Business woman (Sống với mục đích trong kinh doanh – Fall Fashion & Beauty Play up!)
  • Mã ISBN: 978-604-86-9170-7
  • Tác giả: Asia Pacific Holdings
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công Ty TNHH Asia Pacific Holdings, Tầng 6, Tòa nhà Fimexco, 231- 233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, TP.HCM
  • Nơi in: Cty In Trần Phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Nữ doanh nhân – Business woman (Sống với mục đích trong kinh doanh – Fall Fashion & Beauty Play up!)

Về tác giả: Asia Pacific Holdings

Tìm mua sách nếu có bán: