Numbers – Chữ số 1 – 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Numbers – Chữ số 1 – 10
  • Mã ISBN: 978-604-56-7657-8
  • Tác giả: First News
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hiền
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM)
  • Nơi in: in Vườn Lài
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Numbers – Chữ số 1 – 10

Về tác giả: First News

Tìm mua sách nếu có bán: