Nuôi con không phải là cuộc chiến 1: Giai đoạn 0 – 3 tuổi:; (Đã bán được hơn 100.000 bản)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nuôi con không phải là cuộc chiến 1: Giai đoạn 0 – 3 tuổi:; (Đã bán được hơn 100.000 bản)
  • Mã ISBN: 978-604-9893-90-2
  • Tác giả: Bubu Huong; Mẹ Ong Bông; Hachun Lyonnet
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Nuôi con không phải là cuộc chiến 1: Giai đoạn 0 – 3 tuổi:; (Đã bán được hơn 100.000 bản)

Về tác giả: Bubu Huong; Mẹ Ong Bông; Hachun Lyonnet

Tìm mua sách nếu có bán: