Nuôi con không phải là cuộc chiến 2: Quyển 2: EASY nếp sinh hoạt cho bé yêu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nuôi con không phải là cuộc chiến 2: Quyển 2: EASY nếp sinh hoạt cho bé yêu
  • Mã ISBN: 978-604-9917-68-4
  • Tác giả: Hachun Lyonnet (Hà Chũn); Hương Đỗ (Mẹ Ong Bông)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Nuôi con không phải là cuộc chiến 2: Quyển 2: EASY nếp sinh hoạt cho bé yêu

Về tác giả: Hachun Lyonnet (Hà Chũn); Hương Đỗ (Mẹ Ong Bông)

Tìm mua sách nếu có bán: