Nuôi dưỡng một đứa trẻ biết tư duy – (Chuẩn bị hành trang cho con vào đời)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nuôi dưỡng một đứa trẻ biết tư duy – (Chuẩn bị hành trang cho con vào đời)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7380-0
  • Tác giả: Tremaine du Preez
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Hương Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/04/2020

Thông tin về sách: Nuôi dưỡng một đứa trẻ biết tư duy – (Chuẩn bị hành trang cho con vào đời)

Về tác giả: Tremaine du Preez

Tìm mua sách nếu có bán: