Nuôi dưỡng tâm hồn – Truyện tranh song ngữ Anh – Việt(English – Vietnamese picture books)- Bé học lựa chọn theo tình huống (Making the Right choice)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nuôi dưỡng tâm hồn – Truyện tranh song ngữ Anh – Việt(English – Vietnamese picture books)- Bé học lựa chọn theo tình huống (Making the Right choice)
  • Mã ISBN: 978-604-975-875-1
  • Tác giả: Phòng chế tác Ấu Phúc
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Thu
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM & DV Văn hoá Đinh Tị. ĐC: Tổ 9 Sân Bay, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Công ty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Nuôi dưỡng tâm hồn – Truyện tranh song ngữ Anh – Việt(English – Vietnamese picture books)- Bé học lựa chọn theo tình huống (Making the Right choice)

Về tác giả: Phòng chế tác Ấu Phúc

Tìm mua sách nếu có bán: