Nuốt Cá Lớn – Eating the big Fish – (Làm thế nào để những KẺ THÁCH THỨC có thể cạnh tranh sòng phẳng với những THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU?) – (Tủ sách Marketing)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nuốt Cá Lớn – Eating the big Fish – (Làm thế nào để những KẺ THÁCH THỨC có thể cạnh tranh sòng phẳng với những THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU?) – (Tủ sách Marketing)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6783-0
  • Tác giả: Adam Morgan
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Happy Live – 102A-B-C đường Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. I, TP. HCM
  • Nơi in: Xí nghiệp in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Nuốt Cá Lớn – Eating the big Fish – (Làm thế nào để những KẺ THÁCH THỨC có thể cạnh tranh sòng phẳng với những THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU?) – (Tủ sách Marketing)

Về tác giả: Adam Morgan

Tìm mua sách nếu có bán: