Ở nơi xa tít mù khơi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ở nơi xa tít mù khơi
  • Mã ISBN: 978-604-2-18790-9
  • Tác giả: Toon Tellegen (lời) Jessica Ahlberg (tranh)
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Hoàng Kiều Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/07/2020

Thông tin về sách: Ở nơi xa tít mù khơi

Về tác giả: Toon Tellegen (lời) Jessica Ahlberg (tranh)

Tìm mua sách nếu có bán: