Ơi Việt Nam – tập Entertainment

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ơi Việt Nam – tập Entertainment
  • Mã ISBN: 978-604-9846-63-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Truyền thông & Quảng cáo Ơi Việt Nam lầu 24 số 14, Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in TM Trần Châu Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Ơi Việt Nam – tập Entertainment

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: