Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn
  • Mã ISBN: 978-604-54-5883-9
  • Tác giả: Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị Nương
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn

Về tác giả: Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị Nương

Tìm mua sách nếu có bán: