Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm 2020 môn Hóa học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm 2020 môn Hóa học
  • Mã ISBN: 978-604-9961-82-3
  • Tác giả: Phạm Thống – Hoàng Văn Trường
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Thăng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam. Số 6, ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH đầu tư in Thiên Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm 2020 môn Hóa học

Về tác giả: Phạm Thống – Hoàng Văn Trường

Tìm mua sách nếu có bán: