ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 9 (Có đáp án)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 9 (Có đáp án)
  • Mã ISBN: 978-604-84-4377-1
  • Tác giả: Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Huỳnh Yên Trầm My
  • Đối tác liên kết: Công ty CP ZENBOOKS- Số 473/8 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo Nhân dân Tp.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 9 (Có đáp án)

Về tác giả: Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên

Tìm mua sách nếu có bán: