Ôn luyện Tiếng Việt 2 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn luyện Tiếng Việt 2 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng
  • Mã ISBN: 978-604-0-15826-0
  • Tác giả: Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Lê Phương Nga, Trần Thị Hiền Lương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thúy Huyền
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Ôn luyện Tiếng Việt 2 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng

Về tác giả: Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Lê Phương Nga, Trần Thị Hiền Lương

Tìm mua sách nếu có bán: