Ôn tập cuối tuần môn Toán, lớp 1 – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn tập cuối tuần môn Toán, lớp 1 – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9852-85-5
  • Tác giả: Hoàng Xuân Vinh, Trương Công Thành
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát hành sách Hà Nội .Ngõ Bắc Cầu, đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In&TM Trường An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Ôn tập cuối tuần môn Toán, lớp 1 – tập 1

Về tác giả: Hoàng Xuân Vinh, Trương Công Thành

Tìm mua sách nếu có bán: