Ôn tập – Kiểm tra, đánh giá định kì môn Tiếng Anh lớp 4 tập 2 (Theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn tập – Kiểm tra, đánh giá định kì môn Tiếng Anh lớp 4 tập 2 (Theo định hướng phát triển năng lực học sinh)
  • Mã ISBN: 978-604-9919-08-4
  • Tác giả: Cao Thiị Thu Giang – Trần Hương Quỳnh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi.Số 15 Biệt thự 1, Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Ôn tập – Kiểm tra, đánh giá định kì môn Tiếng Anh lớp 4 tập 2 (Theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

Về tác giả: Cao Thiị Thu Giang – Trần Hương Quỳnh

Tìm mua sách nếu có bán: