Ôn tập – Kiểm tra, đánh giá định kì môn Tiếng việt lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn tập – Kiểm tra, đánh giá định kì môn Tiếng việt lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực học sinh)
  • Mã ISBN: 978-604-9915-85-7
  • Tác giả: Lê Phương Nga
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Tống Thị Thanh Huyền
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi.Số 15 Biệt thự 1, Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: Ôn tập – Kiểm tra, đánh giá định kì môn Tiếng việt lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

Về tác giả: Lê Phương Nga

Tìm mua sách nếu có bán: