Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn
  • Mã ISBN: 978-604-9910-90-6
  • Tác giả: Lương Thanh Ngọc Anh, Nguyễn Phước Bảo Khôi – Hồ Tấn Nguyên Minh (Đồng chủ biên), Nguyễn Thị Như Trang, Nguyễn Thị Tố Tâm
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc Như
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sài gòn; 73/720 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM
  • Nơi in: XN in II – Cty TNHH MTV in Ba Đình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn

Về tác giả: Lương Thanh Ngọc Anh, Nguyễn Phước Bảo Khôi – Hồ Tấn Nguyên Minh (Đồng chủ biên), Nguyễn Thị Như Trang, Nguyễn Thị Tố Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: