Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9
  • Mã ISBN: 978-604-9936-24-1
  • Tác giả: Lê Nguyễn Thanh Tâm – Phạm Thị Mỹ Trang
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 9

Về tác giả: Lê Nguyễn Thanh Tâm – Phạm Thị Mỹ Trang

Tìm mua sách nếu có bán: