Ôn thi vào lớp 10 Trung học phổ thông Bài thi Tổng hợp (Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ôn thi vào lớp 10 Trung học phổ thông Bài thi Tổng hợp (Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên)
  • Mã ISBN: 978-604-54-4788-8
  • Tác giả: Bùi Văn Bình, Dương Quang Hiên, Dương Thị Phương, Đinh Thị Yến, Đỗ Thị Mai Chi, Đỗ Thị Thành, Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Thị Thúy Vân, Phan Thị Thu Hường, Phan Thị Tĩnh, Trần Thị Thanh Huệ, Trịnh Ngọc Chi, Trịnh Văn Tĩnh, Vũ Đức Hiệp, Vũ Ngọc Hạnh, Vũ Thị Hồng Nga
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hương Thảo; Hoàng Thị Quyên; Ứng Quốc Chỉnh; Nguyễn Thị Mai Hương; Lê Thị Trường An
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Ôn thi vào lớp 10 Trung học phổ thông Bài thi Tổng hợp (Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên)

Về tác giả: Bùi Văn Bình, Dương Quang Hiên, Dương Thị Phương, Đinh Thị Yến, Đỗ Thị Mai Chi, Đỗ Thị Thành, Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Thị Thúy Vân, Phan Thị Thu Hường, Phan Thị Tĩnh, Trần Thị Thanh Huệ, Trịnh Ngọc Chi, Trịnh Văn Tĩnh, Vũ Đức Hiệp, Vũ Ngọc Hạnh, Vũ Thị Hồng Nga

Tìm mua sách nếu có bán: