One Piece Tập 93: “Nhân vật tiếng tăm của làng Ebisu”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: One Piece Tập 93: “Nhân vật tiếng tăm của làng Ebisu”
  • Mã ISBN: 978-604-2-18627-8
  • Tác giả: Eiichiro Oda
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/06/2020

Thông tin về sách: One Piece Tập 93: “Nhân vật tiếng tăm của làng Ebisu”

Về tác giả: Eiichiro Oda

Tìm mua sách nếu có bán: