Ong con chăm chỉ: Tập tô số

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ong con chăm chỉ: Tập tô số
  • Mã ISBN: 978-604-56-8120-6
  • Tác giả: Nhật Thu
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ánh Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS (Địa chỉ: số 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
  • Nơi in: Cty TNHH in Quang Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Ong con chăm chỉ: Tập tô số

Về tác giả: Nhật Thu

Tìm mua sách nếu có bán: