OpenMath – Grade 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: OpenMath – Grade 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-17091-0
  • Tác giả: Đặng Minh Tuấn (chủ biên) – Trần Thị Thu Hiền – Đặng Thị Giang – Ngô Ngọc Trâm
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Kim Thủy, Vũ Thị Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP In và Truyền thông Hợp Phát. Địa chỉ in Cụm Công nghiệp Quốc Oai, TT Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/02/2020

Thông tin về sách: OpenMath – Grade 1

Về tác giả: Đặng Minh Tuấn (chủ biên) – Trần Thị Thu Hiền – Đặng Thị Giang – Ngô Ngọc Trâm

Tìm mua sách nếu có bán: